Vođenje dugotrajne imovine

  • ulaz
  • izlaz (rashodovanje, prodaja)
  • revalorizacija
  • obračun amortizacije