Usluge

 • Financijsko knjigovodstvo u kojem se vodi glavna knjiga za tvrtku i saldakonti kupaca i dobavljača – Opširnije
 • Kadrovska evidencija – Opširnije
 • Robno-materijalno knjigovodstvo u kojem se vode skladišta sirovina i
  materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. zatim vrijednosti
  trgovina na veliko i malo –
  Opširnije
 • Vođenje dugotrajne imovine – Opširnije
 • Ažurno i točno vodimo sve poslovne knjige za obrt i samostalne
  djelatnosti
  Opširnije