Robno-materijalno knjigovodstvo u kojem se vode skladišta sirovina i materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

  • izrada skladišnih primki – kalkulacija
  • međuskladišnica – prijenosnica
  • otpremnica, izdatnica
  • knjiga popisa (maloprodaje, veleprodaje)
  • dnevni utržak prodavaonica
  • zapisnik o izmjeni cijena
  • inventure (viškovi, manjkovi)
  • knjiženja svih promjena vezano za zalihe
  • pripadajuće temeljnice