Financijsko knjigovodstvo u kojem se za tvrtku vodi glavna knjiga, saldakonti kupaca i dobavljača

 • izrada financijskih politika
 • izrada računskog plana prema potrebama tvrtke ili obrta
 • otvaranje poslovnih partnera
 • izrada temeljnica
 • knjiženja izlaznih i ulaznih računa, mogućnost izrade izlaznih računa
 • knjiženje izvoda
 • mogućnost vođenja internet bankarstva
 • vođenje knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa
 • obračun PDV-a
 • vođenje blagajne
 • izrada i dostava obrazaca za e-Poreznu
 • izrada završnih obračuna i dostava elektronskim putem – e-Fina