Cjenik

Navedene cijene se ugovaraju prema opsegu, vrsti posla i količini dokumentacije, naravno sve povezano s Vašim odabirom usluge.

Minimalni mjesečni paušalni iznos obuhvaća:

 • do 50 dokumenata mjesečno (IR-a, Ur-a)
 • knjiženje izvadaka poslovnih banaka
 • obračun plaće za jednog radnika + izrada JOPPD obrasca

Pravne osobe:

 • proizvodnja…………………………… 1.500,00 kn
 • trgovina i ugostiteljstvo……………… 1.000,00 kn
 • usluge……………………………………750,00 kn

Samostalna zanimanja i obrti:

 • proizvodnja…………………………… 1.500,00 kn
 • trgovina i ugostiteljstvo……………… 1.000,00 kn
 • usluge………………………………….. 700,00 kn

Udruge

 • neprofitne organizacije………………….700,00 kn

RAČUNOVODSTVENE USLUGE IZNAD PAUŠALNE CIJENE

Glavna knjiga:

 • Iznad 150 stavaka, po stavci…………….. 0,60 kn

Materijalno knjigovodstvo:

 • Izrada kalkulacije po stavci……………….. 0,60 kn
 • Zapisnik o promjeni cijena………………. 10,00 kn

Plaće:

 • Obračun plaće i izrada
  JOPPD obrasca po radniku……………… 90,00 kn
 • Ugovor o djelu po obračunu……………….90,00 kn

Blagajna:

 • Vođenje blagajničkog izvještaja…………. 100,00 kn
 • Uplatnica – isplatnica po dokumentu……… 3,00 kn
 • Obračun putnog naloga po obračunu…… 20,00 kn

KADROVSKI POSLOVI

 • Prijava/odjava radnika……………………… 35,00 kn
 • Radni sat za obavljanje vanjskih poslova.. 100,00 kn

IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA

 • Bez godišnjeg vođenja knjiga + stavke knjiženja,
  prema važećem cjeniku…………………2.500,00 kn

OSTALI POSLOVI NA ZAHTJEV

 • Konzultacije – po započetom satu……… 100,00 kn
 • Obračun kamata po stavci…………………. 0,50 kn
 • Izjava o prijeboju/kompenzacija…………… 20,00 kn
 • Priprema dokumentacije za kredit i sl……. 50,00 kn
 • Izrada analize poslovanja………………… 100,00 kn

Cijene su iskazane bez PDV-a